Podlahy pro lepší zítřek: CERAMIN je průkopníkem v oblasti ochrany klimatu v podlahářském průmyslu.

Kaisersesch / Baruth (Mark). "Podlahy pro lepší zítřek" je nyní novým firemním sloganem skupiny CLASSEN. Vystihuje zavedenou filozofii společnosti předního mezinárodního výrobce zdravých laminátových podlah a materiálu CERAMIN pro podlahy bez PVC a s možností recyklace.


Mario David, vedoucí marketingu skupiny CLASSEN, popisuje, co chce společnost tímto sloganem zdůraznit: "Od roku 1949 jsou lidé na celém světě fascinováni našimi vysoce kvalitními designy a jedinečnými technologiemi podlahových krytin, které usnadňují a zkrášlují život. Zároveň jsme si vědomi naší odpovědnosti za budoucnost. Společnost CLASSEN pokračuje v každodenním vývoji, aby byla její výroba ještě efektivnější a udržitelnější a aby vytvářela podlahové krytiny, které inspirují dnes a nezatěžují budoucí generace."

Skupina CLASSEN uvedla v roce 2021 do provozu rozšíření tohoto zařízení na výrobu energie z biomasy. Snižuje emise CO₂ o více než 7 000 tun ročně, protože umožňuje téměř úplně se obejít bez fosilního paliva zemního plynu. Společnost CLASSEN investovala do nového energetického zařízení přibližně 35 milionů eur. Výstavbu financovala částkou 10 milionů eur rozvojová banka Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tato částka financování je největší finanční částkou, kterou kdy KfW schválila v oblasti dodávek energie pro podniky.


Horké plyny ze zařízení na výrobu biomasy se používají k sušení dřevních vláken, která vznikají ve výrobním procesu. Proud odpadního vzduchu ze sušárny se čistí pomocí biokrbů a mokrého elektrostatického odlučovače. Vzniklá voda se pak biologicky čistí v aerační nádrži a vrací se zpět do výrobního procesu. V provzdušňovací nádrži žijí dobré 3 miliardy termofilních bakterií, které jsou schopny rozkládat látky oddělené z proudu odpadního vzduchu. Kromě toho byl instalován systém zpětného získávání tepla, který teplo z provzdušňovací nádrže vrací zpět do výrobního procesu jako energii. Tím se ročně ušetří přibližně 3 300 tun CO₂.


Při nákupu dřeva společnost CLASSEN rovněž dbá na to, aby se do závodu dostávalo pouze dřevo z trvale udržitelných lesních oblastí certifikovaných podle FSC® (FSC C100583) a PEFC (PEFC/04-31-0824).

CLASSEN uzavírá smyčku recyklovatelných materiálů pro plastové podlahy


Od roku 2011 vyvíjí a vyrábí společnost CLASSEN v Kaisersesch (Porýní-Falc) patentovaný materiál CERAMIN pro jádrové desky pro designové a vinylové podlahy. CLASSEN používá k výrobě výhradně ekologickou elektřinu z vodních elektráren. CERAMIN používá jako druhotnou surovinu recyklovaný polypropylen (PP). Pomocí upcyklace se například bývalé potravinářské obaly z PP stávají opět vysoce kvalitní surovinou. PP se kombinuje s minerálními plnivy a lisuje se do CERAMINu. CLASSEN je tak průkopníkem ve výrobě designových/vinylových podlah, které jsou bezemisní, stoprocentně recyklovatelné a zcela bez PVC a jakýchkoli změkčovadel. Vinylové podlahy s materiálem CERAMIN od společnosti CLASSEN tak jako první na trhu získaly ekologickou pečeť "Modrý anděl".


V dubnu 2021 bude společnost CLASSEN společně s firmou Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG, provozovatelem třídíren recyklovatelných materiálů, založila společný podnik HC Plastics. Pod heslem "Recyklace se potkává s průmyslem - průmysl se potkává s recyklací" společně pracují na prodloužení životního cyklu sebraných plastových půd, aby mohly být bez problémů znovu použity.

Společnost CLASSEN je ve svém oboru průkopníkem v zavádění "Strategie Evropské unie pro plasty", která vyzývá k navrhování výrobků, jež zajistí jejich následné opětovné použití prostřednictvím fungujícího sběru a recyklace odpadu. Společnost CLASSEN je rovněž členem aliance EU pro oběhové plasty, jejímž cílem je do roku 2025 využít deset milionů tun již recyklovaných plastů. Společnost CLASSEN již dnes využívá 13 000 tun takových recyklátů ročně a do konce roku 2022 plánuje toto číslo zdvojnásobit.